Сделать стартовой | Добавить в закладки
Українською     In English    
Портал г.Смела » Онлайн Cмела - бесплатные консультации
 Чи звільняються від оподаткування податком на додану вартість послуги ветеринарної медицини передбачені в Переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління. Затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 641?

На Ваш лист про надання роз’яснення щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість послуг ветеринарної медицини повідомляємо наступне.

Відповідно до підпункту 197.1.18 статті 197 Податкового кодексу України до операцій, які звільнені від оподаткування відносяться постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо.
Статтею 1 Закону України «Про ветеринарну медицину» від 25.06. 1992 року N 2498-XII (із змінами та доповненнями ) визначено, що ветеринарні документи – це документи дозвільного характеру, до яких належать: міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів.

Державна служба ветеринарної медицини України – це система державних органів управління ветеринарною медициною та державних установ ветеринарної медицини.

Статтею 32 вищезгаданого Закону затверджено видачу відповідних ветеринарних документів

1. Одержання ветеринарних документів для переміщення тварин, продукції тваринного походження, інших об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду здійснюється з метою охорони території України від занесення хвороб тварин з території інших держав або карантинних зон та захисту населення від хвороб, спільних для тварин і людей, а також недопущення наявності залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у продуктах тваринного походження і кормах.
2. Об'єкти державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду супроводжуються такими ветеринарними документами:
1) міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми N 1, N 2 та N 3) - при переміщенні за межі України;
2) ветеринарні свідоцтва (для України - форми N 1 та N 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст;
3) ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району.
Ветеринарні документи включають також ветеринарні картки та/або ветеринарно-санітарні паспорти на тварин.
3. Право видачі міжнародних ветеринарних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв, ветеринарних довідок, ветеринарних карток та/або ветеринарно-санітарних паспортів на тварин надається відповідним державним інспекторам ветеринарної медицини та уповноваженим лікарям ветеринарної медицини:
1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;
2) державних закладів ветеринарної медицини;
3) регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.
4. Ветеринарні довідки та ветеринарно-санітарні паспорти на тварин також можуть видаватися ліцензованими лікарями ветеринарної медицини.
5. Видача відповідних ветеринарних документів здійснюється на платній основі відповідно до статті 99 цього Закону.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 641 затверджено Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління.

Це - видача ветеринарного свідоцтва (для України - за формами N 1 та 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, районів, міст; видача міжнародного ветеринарного сертифіката (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва за формами N 1, 2 та 3) - при переміщенні за межі України; видача ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району; видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину; видача та поновлення експлуатаційного дозволу операторам потужностей (об'єктів), що провадять діяльність з виробництва харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, та операторам агропродовольчих ринків і поновлення такого дозволу; видача ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами; переоформлення ліцензії та видача її дубліката; видача копії ліцензії; видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики: переоформлення ліцензії та видача її дубліката; видача копії ліцензії; видача фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на реекспорт партії вантажу; видача карантинного сертифіката на партію вантажу; видача карантинного дозволу на імпорт або транзит партії вантажу обсягом.
Отже, враховуючи те, що послуги, які зазначені у даній Постанові носять обов'язковий характер для отримання фізичними і юридичними особами, операції з надання зазначених послуг звільняються від оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпункту 197.1.18 пункту 197.1 статті 197 Кодексу.

Відділ масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
Смілянської ОДПІНаверняка у Вас есть вопросы на которые Вы хотели бы знать ответ. Консультации с друзьями и знакомыми, порой, приносят больше вреда, чем пользы. Раздел "Консультации" отвечает на многие из них. Теперь появляется возможность задать конкретный вопрос компетентным лицам и получить на него конкретный квалифицированный ответ.
главная страница copyright © Смела
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
:: Реклама на сайте
Copyright ©2007-2020 by Kasseler CMS. All rights reserved.