Сделать стартовой | Добавить в закладки
Українською     In English    
Портал г.Смела » Онлайн Cмела - бесплатные консультации
 Чи приватний підприємець, який застосовує загальну систему оподаткування, нараховувати амортизацію основних засобів, які використовує у господарській діяльності?


Відповідно до пункту 177.2 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи – підприємця.

При цьому згідно із пунктом 177.4 зазначеної статті до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 145.1.2 зазначеного розділу нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).
Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», визначено, що баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» визначено, що його вимоги поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на підприємства іноземних суб’єктів господарської діяльності, які зобов’язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

Крім того, відповідно до статті 3 зазначеного Закону бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

Отже, до складу валових витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.
Враховуючи те, що відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку віднесення до складу витрат виробництва (обігу) та основних засобів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено, то такі фізичні особи – приватні підприємці не нараховують амортизаційні відрахування основних засобів, які використовуються в господарській діяльності.


Відділ масово-роз’яснювальної
роботи та звернень громадян
Смілянської ОДПІ


Наверняка у Вас есть вопросы на которые Вы хотели бы знать ответ. Консультации с друзьями и знакомыми, порой, приносят больше вреда, чем пользы. Раздел "Консультации" отвечает на многие из них. Теперь появляется возможность задать конкретный вопрос компетентным лицам и получить на него конкретный квалифицированный ответ.
главная страница copyright © Смела
Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с разрешения владельца.
:: Реклама на сайте
Copyright ©2007-2020 by Kasseler CMS. All rights reserved.